ΑΡΧΙΚΗTop menuΥπηρεσίες Σύστημα Μη Διάτρησης Πινακίδων

Σύστημα Μη Διάτρησης Πινακίδων

Το "Σύστημα Μη Διάτρησης Πινακίδων" αναπτύχθηκε υπό το πρίσμα της καινοτομίας και της συνεχούς αναζήτης τρόπων βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μας. 

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που ανέφεραν οι πελάτες μας ήταν η δυσκολία κατά τη συναρμολόγηση των πινακίδων στην τοποθέτησή τους στο οδικό δίκτυο. Το πρόβλημα εντεινόταν όταν ο αριθμός αλλά και η διαφοροποίηση στα μεγέθη των πινακίδων μεγάλωνε με αποτέλεσμα είτε να γίνονται λάθη στην τοποθέτηση των πινακίδων είτε να καθυστερεί σημαντικά η διαδικασία.

Για να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση προχωρήσαμε στην δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο οι πινακίδες δεν χρειάζεται πλέον να διατρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο μειώσαμε σημαντικά τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων που συνοδεύουν κάθε πινακίδα και μειώσαμε τον χρόνο συναρμολόγησης της πινακίδας στο ένα τρίτο.